هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه هواپیمایی هما: اگرچه تاریخچه پروازهای بازرگانی در ایران به سال‏های 1320 و 30 خورشیدی باز می گردد اما در 5 اسفند سال 1340 بود که برای نخستین بار یک شرکت هواپیمایی بازرگانی ملی تاسیس گشت. این شرکت با نام بین المللی IRAN AIR و عنوان هواپیمایی ملی ایران با نام اختصاری "هما" امکانات سایر شرکت‌‏های خصوصی که تا پیش از آن تاریخ در ایران فعالیت می کردند را در اختیار گرفت.

نشان «مرغ هما» که برگرفته از سازه موجود از این پرنده افسانه ای در تخت جمشید باستانی بود را «ادوارد زهرابیان» در سال 1341 طراحی كرد که از آن زمان تاکنون یکی از زیباترین نشانه‏‌های طراحی شده و از برترین برندهای بین المللی به شمار می رود.