با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://chamedanmag.com/rss
RSS صفحه اصلی https://chamedanmag.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
میراث فرهنگی - صفحه اصلی https://chamedanmag.com/rss/pl/3
گردشگری و سفر - صفحه اصلی https://chamedanmag.com/rss/pl/16
ایرانگردی و پیشنهاد سفر - صفحه اصلی https://chamedanmag.com/rss/pl/178
جهانگردی - صفحه اصلی https://chamedanmag.com/rss/pl/161
غذاگردی - صفحه اصلی https://chamedanmag.com/rss/pl/179
RSS سرویس آدرس RSS
گردشگری https://chamedanmag.com/rss/tp/1
گردشگری > اقتصاد گردشگری https://chamedanmag.com/rss/tp/82
گردشگری > مدیریت گردشگری https://chamedanmag.com/rss/tp/83
گردشگری > گردشگر https://chamedanmag.com/rss/tp/852
جهانگردی https://chamedanmag.com/rss/tp/6
جهانگردی > جاذبه‌ گردشگری خارجی https://chamedanmag.com/rss/tp/79
جهانگردی > هتل و اقامتگاه‌ خارجی https://chamedanmag.com/rss/tp/80
جهانگردی > گردشگری جهانی https://chamedanmag.com/rss/tp/853
میراث فرهنگی https://chamedanmag.com/rss/tp/7
میراث فرهنگی > باستان‌ شناسی https://chamedanmag.com/rss/tp/67
میراث فرهنگی > موزه‌ها و میراث ناملموس https://chamedanmag.com/rss/tp/68
میراث فرهنگی > محوطه و بناهای تاریخی https://chamedanmag.com/rss/tp/69
حمل و نقل https://chamedanmag.com/rss/tp/8
حمل و نقل > زمینی https://chamedanmag.com/rss/tp/70
حمل و نقل > هوایی https://chamedanmag.com/rss/tp/71
حمل و نقل > دریایی https://chamedanmag.com/rss/tp/72
غذاگردی https://chamedanmag.com/rss/tp/9
غذاگردی > پاتوق https://chamedanmag.com/rss/tp/73
غذاگردی > غذاهای ایرانی https://chamedanmag.com/rss/tp/74
غذاگردی > غذاهای فرنگی https://chamedanmag.com/rss/tp/75
زندگی https://chamedanmag.com/rss/tp/3364
زندگی > جالب و خواندنی https://chamedanmag.com/rss/tp/3367
زندگی > کودک https://chamedanmag.com/rss/tp/3365
زندگی > سلامت https://chamedanmag.com/rss/tp/3366
صنایع دستی https://chamedanmag.com/rss/tp/10
صنایع دستی > محصولات https://chamedanmag.com/rss/tp/78
صنایع دستی > صنعتگران https://chamedanmag.com/rss/tp/880
صنایع دستی > بین المللی https://chamedanmag.com/rss/tp/882
موزه‌ها و آثار تاریخی https://chamedanmag.com/rss/tp/32
مراکز خرید https://chamedanmag.com/rss/tp/33
سوغات https://chamedanmag.com/rss/tp/34
ایرانگردی و پیشنهاد سفر https://chamedanmag.com/rss/tp/84
ایرانگردی و پیشنهاد سفر > پیشنهاد سفر https://chamedanmag.com/rss/tp/875
ایرانگردی و پیشنهاد سفر > هتل‌ و اقامتگاه‌ https://chamedanmag.com/rss/tp/876
ایرانگردی و پیشنهاد سفر > جاذبه‌ گردشگری ایران https://chamedanmag.com/rss/tp/877
چند رسانه‌ای https://chamedanmag.com/rss/tp/884
چند رسانه‌ای > عکس https://chamedanmag.com/rss/tp/3251
چند رسانه‌ای > فیلم https://chamedanmag.com/rss/tp/3252
چند رسانه‌ای > زوم https://chamedanmag.com/rss/tp/3253
محیط زیست https://chamedanmag.com/rss/tp/3118
فوریت‌های سفر https://chamedanmag.com/rss/tp/3142
فوریت‌های سفر > فوریت‌های سفرهای زمینی https://chamedanmag.com/rss/tp/3150
فوریت‌های سفر > فوریت‌های سفرهای هوایی https://chamedanmag.com/rss/tp/3151
بازار https://chamedanmag.com/rss/tp/3363