ترمه

  • پارچه‌های سنتی ایران؛ بازیگران زیبای فراموش شده یلدا

    پارچه‌های سنتی ایران؛ بازیگران زیبای فراموش شده یلدا

    از گذشته مرسوم بوده که بر روی کرسی لحاف بزرگی می‌انداختند و روی آن را نیز با پارچه‌ای زیبا می‌پوشاندند.این پارچه‌ها معمولا صنایع دستی هر منطقه بوده و آنطور که خاطرات، عکس‌ها و نوشته‌ها نشان می‎دهد ، ترمه، جاجیم، موج و چادر شب رایج‌ترین این رواندازها بوده‌است.