احتمال افزایش قاچاق میراث فرهنگی و تخریب آثار تاریخی در غزه با ادامه روند جنگ

شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) نگرانی عمیق خود را درباره خشونت‌های کنونی بر غیرنظامیان ساکن غزه ابراز کرد و درباره بی‌توجهی به حفاظت از اموال فرهنگی و افزایش احتمالی قاچاق و تخریب اشیاء فرهنگی و تاریخی در این منطقه هشدار داد و بر آتش‌بس فوری تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، ایکوم در بیانیه‌ای که صادر کرد از پیامدهای انسانی قابل توجهی که درگیری در هفته‌های گذشته داشته است، اعلام تاسف کرد و به کسانی که خانواده، دوستان و جامعه خود را در این درگیری‌ها از دست داده‌اند تسلیت گفت.

شورای بین‌المللی موزه‌ها همچنین اعلام کرد بر تعهد خود به حفظ میراث فرهنگی استوار است و الزام همه طرف‌ها را به احترام به قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در صورت درگیری‌های مسلحانه و دو پروتکل آن را یادآوری می‌کند.

ایکوم همچنین نسبت به افزایش احتمالی قاچاق و تخریب اشیاء فرهنگی به دلیل درگیری در مناطق آسیب‌دیده هشدار داد و تعهدات حقوقی بین‌المللی را برای جلوگیری از واردات، صادرات و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی، مانند کنوانسیون یونسکو ۱۹۷۰ و کنوانسیون ۱۹۹۵ UNITDROIT یادآوری کرد.

شورای بین‌المللی موزه‌ها همچنین تاکید کرد در احترام به قوانین بشر دوستانه بین‌المللی و به منظور جلوگیری از ازدست رفتن بیشتر زندگی‌های انسانی و حفاظت از میراث فرهنگی، که برای بشریت جمعی ما ضروری است انتظار آتش‌بس فوری دارد و تعهد خود را به اصول صلح، درک متقابل و وحدت از طریق حفظ و حراست از میراث فرهنگی، اعلام می‌کند.

کد خبر 249962