چمدان: وزارت امورخارجه ایالات‌متحده آمریکا تا سال گذشته فقط در مورد سفر شهروندان آمریکایی به بعضی‌ از کشورهای دنیا بنابر سطح امنیت آنها هشدار می‌داد اما از امسال در وبگاه این وزارتخانه در بخش «توصیه‌های سفر» سامانه جدیدی راه‌اندازی شده است که تمام کشورهای جهان را به چهار سطح امنیتی تقسیم می‌کند که عبارتند از:

سطح 1: احتیاط‌های عادی

سطح 2: افزایش احتیاط و هشیاری

سطح 3: تجدیدنظر درمورد سفر

سطح 4: سفرنکردن

همچنین در وبگاه وزارت امورخارجه آمریکا، نقشه‌ای تعاملی وجود دارد که کشورها را با رنگ‌ها و هاشورهای مختلف به دسته‌بندی‌های جزئی‌تری تقسیم کرده‌ است.

برای‌مثال کشورهای ایسلند و گرین‌لند با رنگ سفید مشخص شده‌اند و در سطح 1 خطر قرار دارند و بنابراین، شهروندان آمریکایی برای سفر به آنها به احتیاط‌های عادی نیاز دارند اما کشور پرو هر چند در سطح 1 است اما چون با رنگ سفید هاشوردار مشخص شده در زیرگروه «احتیاط‌های عادی- محتوی فضاهایی با خطر امنیتی بالاتر» قرار می‌گیرد.

در مورد سطح 2 به‌ عنوان نمونه کشورهای ایتالیا، اسپانیا و چین در گروهی قرار دارند که با رنگ زرد مشخص شده‌اند و شهروندان آمریکایی برای سفر به این کشور باید افزایش احتیاط و هشیاری را رعایت کنند. اما کشورهایی مثل روسیه، هند و عربستان‌سعودی که با رنگ زرد هاشوردار مشخص شده‌اند در زیرگروه «افزایش احتیاط و هشیاری - محتوی فضاهایی با خطر امنیتی بالاتر» قرار دارند.

در مورد سطح 3 هم دسته‌بندی مشابهی وجود دارد. برای مثال، کشورهای نیجر، نیجریه و نیکاراگوئه با رنگ نارنجی در سطح 3 قرار دارند و شهروندان آمریکایی برای سفر به این کشورها باید تجدیدنظر کنند. اما کشورهایی مثل ترکیه، سودان و ونزوئلا که با رنگ نارنجی هاشوردار در نقشه دیده می‌شوند در زیرگروه «تجدیدنظر برای سفر- محتوی فضاهایی با خطر امنیتی بالاتر» قرار دارند.

کشورهای سطح 1 و 2 سالی‌ یکبار و کشورهای سطح 3 و 4 هر 6 ماه یکبار مجددا بررسی می‌شوند.

به‌ ترتیب از نظر وزارت امورخارجه آمریکا به‌ جز آمریکا و کانادا تمام کشورهای جهان برای شهروندان آمریکایی به‌طور بالقوه خطرناک هستند که نوع این خطرها با حروف خاصی به‌ترتیب زیر معرفی می‌شوند.

حرف C: خطر از نظر جرم و جنایت

حرف T: خطر از نظر تروریسم

حرف U: خطر از نظر ناآرامی‌های داخلی

حرف H: خطر از نظر وضعیت بهداشت

حرف N: خطر از نظر حوادث طبیعی

حرف E: خطر از نظر رویدادهای کوتاه‌مدت مثل انتخابات یا رویدادهای ورزشی

حرف O: موارد دیگر

نقشه سطوح امنیتی کشورها از نطر آمریکا

10 کشور سطح 4 عبارتند‌ از:

افغانستان: ناآرامی‌های داخلی، تروریسم، جرم‌ و جنایت، موارد دیگر (C، T، U و O)

جمهوری آفریقای مرکزی: ناآرامی‌های داخلی، جرم‌وجنایت (C و U)

عراق: تروریسم، موارد دیگر (Tو O)

لیبی: ناآرامی‌های داخلی، تروریسم، جرم‌ و جنایت، موارد دیگر (C، T، U و O)

مالی: ناآرامی‌های داخلی، تروریسم (C و T)

کره‌شمالی: موارد دیگر (O)

سومالی: ناآرامی‌های داخلی، تروریسم، موارد دیگر (C، T و O)

سودان جنوبی: جرم‌ و جنایت، موارد دیگر (C و O)

سوریه: تروریسم، ناآرامی‌های داخلی، موارد دیگر (T، U و O)

یمن: تروریسم، ناآرامی‌های داخلی، بهداشت، موارد دیگر (T، U، H و O)

 

10 کشور سطح 3 عبارتند‌از:

چاد: جرم‌ و جنایت، تروریسم، موارد دیگر (C، T و O)

جمهوری‌ دمکراتیک کنگو: جرم‌ و جنایت، ناآرامی‌های داخلی، موارد دیگر (C، U و O)

موریتانی: جرم‌ و جنایت، تروریسم (C و T)

نیکاراگوئه: جرم‌ و جنایت، ناآرامی‌‌های داخلی، بهداشت‌، موارد دیگر (C، U، H و O)

نیجر: جرم‌ و جنایت، تروریسم (C و T)

نیجریه: ناآرامی‌های داخلی، تروریسم، جرم‌ و جنایت، موارد دیگر (C، T، U و O)

پاکستان: تروریسم، موارد دیگر (T و O)

سودان: ناآرامی‌های داخلی، تروریسم، جرم‌ و جنایت، موارد دیگر (C، T، U و O)

ترکیه: تروریسم و موارد دیگر (T و O)

ونزوئلا: جرم‌ و جنایت، ناآرامی‌های داخلی، بهداشت، موارد دیگر (C، U، H و O)

با وجود این دسته‌بندی، وزارت امورخارجه آمریکا به جز کره‌شمالی، ورود به هیچ‌ یک از این کشورها را برای شهروندان آمریکایی ممنوع نکرده است.

 

وضیعت ایران برای شهروندان آمریکایی از نگاه وزارت امورخارجه ایالات‌متحده

هر چند ایران در طبقه‌بندی وزارت امورخارجه آمریکا در سطح 4 قرار دارد و به‌ توصیه این وزارتخانه شهروندان آمریکایی نباید به کشورمان سفر کنند اما در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های خطر قرار ندارد. تنها دلیلی که در این وبگاه برای قرارگرفتن ایران در سطح 4 ذکر شده «خطر دستگیری و بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی به‌ویژه شهروندان دو تابعیتی» است.

[related-post id="191247"]

[related-post id="6223"]

[related-post id="192133"]
کد خبر 199940

برچسب‌ها