گلونی

 گلونی پوششی چند هزار ساله‌ است که در منطقه زاگرس و به ویژه در میان اقوام لک و لر استفاده‌ می‌شود. گُلوَنی یا «گُل وَنی» در گویش لری به‌گونه‌ای از سربند یا روسری چهارگوش که معمولاً از جنس ابریشم با نقش‌های سنتی است گفته می‌شود. این پوششی است که زنان لر به طرز خاصی به سر می‌کنند و بخشی از پوشش سنتی زنان و مردان لرستان است. این سربند درگذشته در لباس مردان هم به کار می‌رفت و به‌طور کلی سربند و دستار از زمان مادها و هخامنشیان در لباس مردان و زنان منطقه ایران استفاده می‌شد.

 گلونی

۲۶ اردیبهشت به‌ روز گلونی معروف است.