کتابخانه پروین اعتصامی

  • باغ نگارستان؛ بوی غذا در زیر زمین کتابخانه پروین اعتصامی | دولپی خوری در محل عروسی ناصرالدین شاه!

    باغ نگارستان؛ بوی غذا در زیر زمین کتابخانه پروین اعتصامی | دولپی خوری در محل عروسی ناصرالدین شاه!

    برای انجام مصاحبه‌ای به سراغ باغ نگارستان می‌روم. جلوی در چند دختران جوان مشغول خوش و بش هستند. داخل باغ نخستین فضایی که به چشم می‌آید کافه روباز است. سیستم مهپاش، دمای هوای باغ را کاهش داده و محیط خنک و مرطوبی را زیر چترها را فراهم کرده است. برخی کنار حوض مشغول گرفتن ژست عکاسی هستند تا خاطره‌ نیلوفرهای آب حوضچه‌های باغ را با خود به یادگار ببرند. میزها همگی پر است. در انتها سازه‌های تازه ساخته شده باغ نگارستان به چشم می‌خورد.