چغامیش

  • مهر چغامیش سندی بر قدمت ۶ هزارسال نوازندگی گروهی در ایران

    مهر چغامیش سندی بر قدمت ۶ هزارسال نوازندگی گروهی در ایران

    مازیار حیدری، هنرمند، پژوهشگر و نویسنده حوزه موسیقی گفت: نغمه‌های دل انگیز موسیقی همزمان با خلقت بشر همراه بوده و در افسانه ها آمده‌است که فرشتگان به فرمان الهی با تنبور در مقام طرز نواهای ملکوتی را نواخته تا مستانه روح را در جسم خاکی برند.