وینگسوت

پرواز با لباس بالدار یا وینگ‌سوت (wingsuiting) ورزشی پروازی است. این ورزش مدرن اواخر دههٔ ۱۹۹۰ با طراحی نخستین نسل از لباس‌های بالدار شکل گرفت؛ لباس‌هایی که به‌خاطر شباهت به سنجاب‌های پرنده و خفاشها، به نام‌ لباس خفاشی نیز مشهور شده‌اند.

سرعت پرواز با وینگ سوت بسیار زیاد است و خلبان در حالی که در حال کم کردن ارتفاع است با سرعتی بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ کیلومتر در ساعت رو‌به جلو پرواز می‌کند.