ون لايف

  • ون لایف‌ استایل چیست؟ گزارشی‌ درباره سبک زندگی‌ و سفر با ون

    ون لایف‌ استایل چیست؟ گزارشی‌ درباره سبک زندگی‌ و سفر با ون

    ما در ماشین حمام و دست‌شویی نداریم. یک چادر داریم که کف ندارد و در آن حمام می‌کنیم. مدل حمام کردن‌مان هم این‌طور است که اول سرمان را می‌شوییم و بعد بدن‌مان را. برای دست‌شویی هم از خاک و بیلچه استفاده می‌کنیم. من موهایم را پسرانه زدم تا راحت‌تر باشم.