هواپيما ربايي

  • ۳۱ خرداد؛ از نخستین هواپیما ربایی تاریخ ایران چه می‌دانید

    ۳۱ خرداد؛ از نخستین هواپیما ربایی تاریخ ایران چه می‌دانید

    موضوعات تاریخی از موضوعات جذاب‌اند. فرقی هم ندارد در چه حوزه‌ای باشند، چه درباره زندگی باشد و چه مرگ، چه درباره زمین باشد و چه آسمان، این جذاب بودن وجود دارد و همه می‌خواهند درباره آن بیشتر بدانند. درست به همین دلیل نخستین بودن هم خاص است و امتیاز محسوب می‌شود و جوامع مختلف می‌خواهند آن را به نام خود ثبت کنند.