قاضی منصوری

قاضی غلامرضا منصوری، متهم به فساد مالی در پرونده اكبر طبري بود که خبر مرگش در رومانی توسط رسانه‌ها اعلام شد. خودکشی وی در شرایطی رخ داد که برخی مدعی هستند از پنجره اتاقی در هتل Duke که در آن اقامت داشته سقوط کرده است.