عنبران نمین

  • گلیم؛ تار و پودهای رنگین اهالی عنبران نمین

    گلیم؛ تار و پودهای رنگین اهالی عنبران نمین

    عنبران علیا روستایی مرزی که در بخش عنبران از توابع شهرستان نمین استان اردبیل واقع شده است. صنایع دستی و به‌خصوص گلیم این منطقه مشهور بوده و روستا بافت سنتی خود را حفظ کرده است.