شهر سوخته

شهر سوخته، منطقه‎‌‌ای باستانی در 50 کیلومتری زابل متعلق به دوران پیش از تاریخ است.