سهام عدالت

  • سهام عدالت آزاد شد یعنی چه؟ | با سهام عدالت‌مان چه‌کار کنیم؟

    سهام عدالت آزاد شد یعنی چه؟ | با سهام عدالت‌مان چه‌کار کنیم؟

    ارزش سهام در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۱۶برابری شده. یعنی سه گروه تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و آنهایی که به مبلغ اولیه ۵۳۲ هزارتومانی خود اضافه کردند و دارای سهم کامل یک میلیون‌تومانی بودند (همان‌هایی که در بالا روندش را اشاره کردیم)، الان ارزش سهامشان حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان شده است.