دیگ جوش

  • آیین دیگ‌ جوش ثبت ملی می‌شود؟ | این دیگ برای خدا می‌جوشد

    آیین دیگ‌ جوش ثبت ملی می‌شود؟ | این دیگ برای خدا می‌جوشد

    یکی از رسوم کهن در شهرستان‌های جهرم، خفر، فیروزآباد، کازرون و برخی دیگر از مناطق استان فارس، برپایی آیین دیگ‌جوش برای باران خواهی و شکرگزاری به درگاه خدای سبحان است که به علت فراگیری آن، قابلیت ثبت به عنوان میراث ناملوس ملی فارس را دارد.