دره فرحزاد

  • رود دره فرحزاد تهران گردشگرپذیر می‌شود

    رود دره فرحزاد تهران گردشگرپذیر می‌شود

    روددره فرحزاد یکی از موهبت‌های طبیعی استان تهران است که مهر و دوستی پلیس، شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات رسان، قرار است این روددره را برای حضور گردشگران و شهروندان آماده کند.