خانه زینت الملوک

  • تصاویر خانه زینت‌الملوک ؛ خانه دختری قاجاری

    تصاویر خانه زینت‌الملوک ؛ خانه دختری قاجاری

    خانه زینت الملوک از آثار بر جای مانده دوره قاجاریه در شیراز است که در خیابان لطفعلی خان زند قرار دارد. این خانه متعلق به خاندان قوام الملک بوده و به دلیل سکونت زینت‌الملوک قوامی دختر قوام‌الملک چهارم به خانه زینت الملوک معروف است.