جت لگ

وقتی در پرواز (به‌خصوص پرواز طولانی) ساعت بدن‌تان دچار اختلال می‌شود، اختلالی به نام جت لگ - Jet Lag - رخ ميدهد.

  • جت لگ چیست و چگونه می‌توان اثرات پرواز زدگی را کاهش داد؟

    جت لگ چیست و چگونه می‌توان اثرات پرواز زدگی را کاهش داد؟

    ناهنجاری جت لگ، مشکل در فرایند خواب است و افرادی را که از چندین منطقه زمانی در سفر هوایی به سرعت عبور می‌کنند تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدن ساعت درونی خودش را دارد که سیگنال هایی را برای خوابیدن یا بیدار ماندن می‌دهد. جت لگ یا پرواز زدگی به این دلیل اتفاق می‌افتد که این ساعت درونی همچنان با منطقه زمانی اصلی فرد همگام شده است و نه مکانی که در آن قرار دارد.