تصاویر کشف اسکلت انسانی و حیوانی در تخت جمشید

در فصل چهارم کاووش های تخت جمشید در کارگاه درچه A دروازه ناتمام تعدادی اسکلت انسانی و حیوانی توسط باستان شناسان و کاووش گران پایگاه مجموعه جهانی تخت جمشید کشف گردید، که این دریچه آبراهه A تماما به صورت دستی حفر شده و در پی ریزش بخشی از آبراهه قسمتی از مسیر آن مسدود گردیده است که پیشبینی می شود تا پایان شهریور ماه بخش های اصلی آبراهه دروازه ناتمام بازگردند. همچنین این آبراهه عمقی در حدود ۵ متر از سطح زمین را داراست.

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

کشف 13 اسکلت انسانی و حیوانی در فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

منبع : تسنیم

کد خبر 249271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =