نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب راهنمایی و رانندگی

این بخش از نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب راهنمایی و رانندگی مربوط به مقررات راه  و آزاد راه ها میباشند. در ابتدا چندین نکته ی مهم در مورد این مقررات وجود دارد که باید حتما بدانیم . این نکات به شرح زیر هستند. با بررسی مهمترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با ما همراه باشید.

چند نکته مهم آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

آزاد راه به راهی گفته میشود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت  و دو طرف آن نیط محصور و در تمام طول آزاد راه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله ی راه های فرعی که از زیر یا بالای آزاد راه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری ان را قطع نکند .

برای ورود به ازاد راه به علائم و محدودیت های ورود و سرعت در ابتدای همه ی ورودی ها توجه و به انها عمل کنید .زمانی که به خط افزایش سرعت رسیدید با سرعت جریان ترافیک هماهنگ باشید .قبل از اینکه به خط افزایش سرعت برسید به باز بودن جریان ترافیک در راه اصلی توجه کنید و از ورود ناگهانی و توقف کامل پرهیز کنید .پس از احتیاط لازم وارد خط حرکتی سمت چپ شوید .

برای خروج از آزاد راه سه مرحله وجود دارد :اول باید زمانیکه وارد خط کاهش سرعت شدید از سرعت خود بکاهید .دوم زمانی که وارد مسیر رمپ خروجی شدید به تابلوها و محدودیت های سرعت دقت کنید و در آخر زمانی که به پیچ یا مسیر دایره شکل در خروجی رسیدید حتما به اندازه ی کافی سرعت خود را کاهش دهید و با احتیاط و کنترل کامل برانید .

در معابر برون شهری معمولا عبور و مرور کم حجم و با سرعت بالاست .راننده باید همواره از امادگی کامل و هوشیاری خوبی برای کنترل اتومبیل برخوردار باشد . به عقب راندن وسیله ی نقلیه در ازاد راه ها و  بزرگراه ها ورودی و خروجی انها ممنوع میباشد . در راه های دیگر به هنگام ضرورت ، با احتیاط کامل برای پرهیز از وقوع هر نوع حادثه و بسته شدن راه عبور وسایل دیگر مجاز است .

بزرگراه راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله ی موانع فیزیکی از هم جدا شده اند و به طور معمول دارای تقاطع های غیر هم سطح است .بزرگراه میتواند تعداد معدودی تقاطع هم سطح کنترل شده نیز داشته باشد .

اختلاف سرعت در راه های برون شهری نسبت به راه های درون شهری باعث میشود تصادف در راه های برون شهری شدید تر  و خسارات اقتصادی و انسانی بیشتر باشد .

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب

سوال 1 : در چه شرایطی میتوانید از باند سمت چپ در آزاد راه استفاده کنید ؟

الف : برای سبقت از سایر وسایل نقلیه

ب : برای رانندگی در سرعت های بیش از 90 کیلومتر در ساعت

ج : هنگاهی که با سرعت کم حرکت میکنید

د : برای کنار رفتن از سر راه کامیون های بزرگ

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 2 : در آزاد راه ها میخ های زرد رنگ چشم گربه ایی در چه محلی دیده میشوند ؟

الف : بین محل خالی وسط آزادراه و باند اصلی

ب : بین هر دو باند مجاز

ج : در باند کاهش و افزایش سرعت

د : بین شانه ی خاکی و باند اصلی

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 3 : در آزاد راه تنها در چه مواقعی میتوانید در شانه ی جاده توقف کنید ؟

الف : اگر به طور تصادفی از خروجی مورد نظر رد شده و قصد برگشت داشته باشید

ب : اگر قصد سوار کردن افراد کنار جاده را داشته باشید

ج : در شرایط اورژانسی و اضطراری

د : اگر احساس کردید نیاز به استراحت دارید

جواب : گرینه ی  ج

 

سوال 4 : در آزاد راهی در حال رانندگی هستید اشتباها از محل خروجی که قصد خروج داشتید رد میشوید . چه کار باید کرد ؟

الف : تا خروجی بعدی به راه خود ادامه دهید

ب : در محل اولین بریدگی در وسط آزاد راه دور بزنید

ج : با دقت دنده عقب رفته و از باند سمت چپ به عقب برگردید

د : با دقت از شانه ی ازاد راه به صورت دنده عقب حرکت کنید

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 5 : در کدام محل است که نباید پارک کرد ؟

الف : در خیابان های فرعی

ب : در 15 متری تقاطع ها و در ایستگاه اتوبوس

ج : در خیابان های یکطرفه

د : در خیابان های اصلی

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 6 : در یک تقاطع هیچگونه علائم یا تابلویی وجود ندارد .دو اتومبیل نزدیک میشوند ، کدامیک حق عبور دارند ؟

الف : اتومبیلی که در خیابان پهن تر قرار دارد

ب : اتومبیلی که سریعتر حرکت میکند

ج : اتومبیل هایی که از سمت راست وارد میشوند

د : هیچکدام ، باید هر دو وسیله توقف کنند و سپس با احتیاط کامل و رعایت حق تقدم از تقاطع بگذرند .

جواب : گزینه ی د

 

سوال 7 : شما بعد از ورود به یک میدان قصد ادامه ی مسیر مستقیم  دارید ، چکار میکنید ؟

الف ک زمانی که به میدان نزدیک میشوید به سمت راست علامت میدهید

ب : با توجه به چراغ راهنما و حق تقدم عبور وسایل نقلیه به مسیر خود ادامه داده و از میدان خارج میشویم

ج : زمانیکه به میدان نزدیک میشوید به سمت چپ علامت میدهید

د : به هیچ وجه علامت نمیدهید

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 8 : در کدام محل نباید پارک کرد ؟

الف : در 15 متری تقاطع ها

ب : در ایستگاه اتوبوس

ج : گزینه های 1 و 2 صحیح است

د : در خیابان های اصلی

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 9 : کدام گزینه در مورد حداقل فاصله ی طول ایمن با خودروی جلویی در شرایط برف صحیح نمیباشد ؟

الف : به ازای هر 15 کیلومتر 3 طول اتومبیل

ب : به ازای هر 30 کیلومتر 6 طول اتومبیل

ج : به ازای هر 60 کیلومتر 12 طول اتومبیل

د : به ازای هر 45 کیلومتر 9 طول اتومبیل

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 10 : در چه فاصله ای از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ، پلیس و بیمارستان توقف ممنوع است ؟

الف : 5 متر

ب : 15 متر

ج : 70 متر

د : 20 متر

جواب : گزینه ی ب

تست آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

سوال 11 : کدام گزینه صحیح نمیباشد ؟

الف : سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است

ب : سبقت از وسیله ایی که خود در حال سبقت گرفتن است ممنون است

ج : در تقاطع سبقت گرفتن ممنوع است

د  : در سرپیچ های تند و سربالایی ها دور زدن ممنوع است

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 12 : برای سبقت گرفتن از یک وسیله ی طویل مانند کامیون باید فاصله ی بیشتری را با آن حفظ کنیم زیرا ...

الف : بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم

ب : در نقطه ی کور راننده ی کامیون قرار نگیریم

ج : این کار با ایمنی کامل همراه باشد

د : همه ی موارد بالا

جواب :  گزینه ی د

 

سوال 13 : شما با سرعت 45 کیلومتر در ساعت در یک جاده ی خشک در حال رانندگی هستید ، فاصله ی شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد ؟

الف : 2 طول اتومبیل

ب : 3 طول اتومبیل

ج : 4 طول اتومبیل

د : 5  طول اتومبیل

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 14 : در چه فاصله ایی از پیچ ها دور زدن ممنوع است ؟

الف : 150 متری

ب : 100 متری

ج : 200 متری

د : 50 متری

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 15 :سبقت گرفتن در پیچ های تند و سربالایی ها .....

الف : بلامانع است

ب : با احتیاط کامل میتوان سبقت گرفت

ج : ضروری است

د : ممنوع است

جواب : گزینه ی د

 

سوال 16 : در محل تقاطعی قصد دارید چپ گردش کنید ولی تصور میکنید که راهنمای وسیله ی نقلیه ی شما به وضوح توسط دیگران دیده نمیشود ، چکار میکنید ؟

الف : با وجود روشن کردن راهنما با دست علامت میدهید

ب : پیاده شده و کنترل میکنید که حتما راهنما توسط سایرین دیده شود

ج : در باند سمت چپ همچنان باقی بمانید

د : اتومبیل را کاملا به سمت راست هدایت کنید

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 17 : در کدام یک از موارد زیر نباید دنده عقب بروید ؟

الف : برای مسافت های طولانی

ب : برای مسافت طولانی تر از اندازه یک اتومبیل

ج : دنده عقب در مناطق مسکونی و شهری

د : دنده عقب به داخل یک خیابان فرعی

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 18 : موقعی که اتومبیل خود را پارک میکنید نبایستی .....

الف : در جاده ی اصلی پارک کنید

ب : در دنده بگذارید

ج : مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوید

د : ترمز دستی را بکشید

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 19 : گواهینامه ی رانندگی را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود ؟

الف : پس از وقوع حادثه به فرد دیگر تصادف

ب : مامور ترافیک

ج : بازرس اتومبیل

د : پلیس ترافیک

جواب : گزینه ی د

 

سوال 20 : برای رانندگی قانونی به کدام موارد طبق مقررات نیاز است ؟

الف : کارت شناسایی ، گواهینامه ی رانندگی ، بیمه ی شخص ثالث و برگ معاینه ی فنی

ب : دفترچه ی مخصوص خودرو

ج : دفترچه ی خودرو ، گواهینامه ی رانندگی و مدرک شناسایی

د : برگ معاینه ی فنی ، مدرک شناسایی و دفترچه ی خودرو

جواب : گزینه ی الف

نکته های مهم برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی ۹۸

حداقل سرعت در آزاد راه ها 70 و حداکثر سرعت برای انواع سواری و وانت بارها 120 کیلومتر در ساعت و برای انواع اتوبوس ، مینی بوس ، تریلر ، کامیون 110 کیلومتر در ساعت میباشد .

حداکثر سرعت در بزرگراه ها 100 کیلومتر در ساعت است .

حداکثر سرعت در خیابان های شریانی اصلی 60 کیلومتر در ساعت است .

حداکثر سرعت در خیابان های شریانی فرعی 50 کیلومتر در ساعت است .

حداکثر سرعت در معابر محلی 30 میلومتر در ساعت است .

در جاده های اصلی حداکثر سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه ، روز ها 95 و شب ها 85 کیلوتر در ساعت است .

در جاده های فرعی ، سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه روز ها 85 و شب ها 75 کیلومتر در ساعت میباشد .

در 15 متری تقاطع ها و در ایستگاه اتوبوس ها به هیچ عنوان نباید پارک کرد .

سبقت گرفتن در موارد زیر ممنوع میباشد :

از وسیله ایی که خود در حال سبقت گرفتن است

50 متر مانده به پیچ ها و 50 متر پس از آن یا در تقاطع راه هاا یا تقاطع راه اهن ، مگر انکه به وسیله ی تابلویی مجاز اعلام شده باشد .

هنگامی که روشنایی و میدان دید به هر علتی کافی نباشد .

برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری

از 100 متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای انها مگر آنکه مجاز اعلام شده باشد .

در محل هایی که تابلوی سبقت ممنوع نصب باشد .

هنگامی که وسیله ی نقلیه ایی در فاصله ایی نزدیک و غیر ایمن از روبه رو در حال حرکت است .

دور زدن در فاصله ی 150 متری پیچ ها و سربالایی ها و تونل ها که میدان دید کافی نیست و همچنین از روی خط پر یا ممتد ممنوع است .

منبع: https://questions-driving-regulations.com/
کد خبر 230926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =