چمدان: نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز 17 اردیبهشت ماه مجلس مواد 4، 5 و 6 طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی و فرهنگی را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان در ماده 4 این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای با استفاده از امکانات موجود و با مشارکت سازمان میراث فرهنگی نسبت به آموزش و تربیت استادکاران و کاردان‌های تجربی در زمینه‌های حفاظت و احیای بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی اقدام کند.

نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند: سازمان میراث فرهنگی موظف است ساز و کار طراحی و اجرای فعالیت‌های مرتبط را به گونه‌ای برنامه‌ریزی، تنظیم و تدوین کند که استفاده از نیروهای موضوع این ماده در اولویت قرار گیرد.

نمایندگان در ماده 5 این طرح مقرر کردند: وزارت خانه‌های علوم، آموزش و پرورش مکلفند با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، سرفصل محتوای دروس و شیوه آموزش رشته‌های مرتبط با حفاظت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی و فرهنگی با رویکرد مهارت آموزی در این تخصص‌ها را اصلاح و یا تکمیل کند.

نمایندگان در ماده 6 این طرح، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند با همکاری سازمان میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه نظام فنی و اجرایی اختصای مربوط به بناها و بافت‌های تاریخی و فرهنگی اقدام کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

بانک‌ها مکلف به پذیرش سند بناهای ثبت‌ شده به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات شدند

نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی – فرهنگی با ماده (7) این طرح با 167 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (7) آمده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آنها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیاء بپذیرند.

همچنین نمایندگان با ماده (8) طرح مذکور با 174 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین در ماده (8) طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی آمده است:  در مواردی که حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع "قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری" مصوب 12/10/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بناها و بافت‌ها از کل مساحت بافت‌های فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور با رعایت ضوابط حفاظت از بافت‌های تاریخی – فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد.

بر اساس تبصره این ماده؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل موظف است به نسبت مذکور در این ماده تسهیلات بانکی موضوع ماده (15) "قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری" را به امر احیاء و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی اختصاص دهد.
کد خبر 222201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =