چمدان: مرکز آمار ایران اعلام کرد: تعداد کل سفرها در بهار ١٣٩٧، حدود ١١٣ میلیون سفر بود که نسبت به بهار ١٣٩٦ حدود 9.3 درصد افزایش یافته است.

نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی در بهار ١٣٩٧ حاکی است در فصل بهار ١٣٩٧ بیش از ١٧ میلیون خانوار کشور حداقل یک سفر داشته‌اند که نسبت به خانوارهای سفر رفته در زمان مشابه سال قبل (بهار ١٣٩٦)، 1.1 درصد افزایش یافته است.

نتایج این طرح نشان دهنده آن است که خانوارها به طور متوسط برای هر سفر 775 هزار تومان هزینه کرده‌اند که نسبت به هزینه‌های سفر هر خانوار در بهار ١٣٩٦ حدود 6.7 درصد افزایش یافته است.

تعداد سفرهای داخلی در بهار 97 حدود ١١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار سفر بود که نسبت به مدت مشابه سال 96، حدود ٩.٤ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تعداد سفرهای خارجی در مدت یاد شده بیش از ٦٦٥ هزار سفر بود که نسبت به فصل بهار سال قبل از آن ١٢.٧ درصد کاهش داشته است.

متوسط هزینه هر سفر داخلی برای یک نفر بیش از ١٠٠ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ١٣٩٦ حدود 0.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به طور میانگین، سفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفر حدود ١٧٠ هزار تومان و سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه برای یک نفر حدود ٥٠ هزار تومان هزینه داشته است.

با وجود کاهش تعداد سفرهای خارجی، متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار ١٣٩٧، حدود دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده که نسبت به بهار ١٣٩٦ حدود 10.7 درصد افزایش داشته است.

در مجموع، میانگین هزینه هر سفر (متوسط هزینه‌های سفرهای داخلی و خارجی) در بهار ١٣٩٧، بیش از ١١٧ هزار تومان بوده که کاهش 1.3 درصدی نسبت به بهار سال ١٣٩٦ داشته است.پارامتر مورد بررسی در زمینه سفر


بهار 1397 نسبت به بهار 1396

تعداد کل سفرها113 میلیون نفر9.3  درصد افزایشحداقل یک سفربیش از ١٧ میلیون خانوار1.1 درصد افزایشحداقل هزینه برای هر سفرمتوسط 775 هزار تومان6.7 درصد افزایشسفرهای داخلیحدود ١١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار سفر٩.٤ درصد افزایشسفرهای خارجیبیش از ٦٦٥ هزار سفر١٢.٧ درصد کاهشمتوسط هزینه هر سفر داخلی برای یک نفربیش از ١٠٠ هزار تومان0.6 درصد افزایشسفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفرحدود ١٧٠ هزار تومان


 

سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه برای یک نفرحدود ٥٠ هزار تومان


 

متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفرحدود دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان10.7 درصد افزایش


میانگین هزینه هر سفر (متوسط هزینه‌های سفرهای داخلی و خارجی) بیش از ١١٧ هزار تومان

کاهش 1.3 درصدی


کد خبر 222133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =