چمدان: کاخ یا طاقی معروف به کیومرث در بخش داراب استان فارس مدت‌هاست رها شده است. از این بنا حتی اطلاعات صحیح ثبتی نیز وجود ندارد. تصاویری که به دست چمدان رسیده نشان می‌دهد طی روزهای گذشته بخشی از این طاقی ریزش کرده است.

با توجه به بارندگی‌های اخیر کشور به نظر می‌رسد رها بودن و مرمت نکردن این بنا شرایط تخریب آن را فراهم کرده است. این بنای تاریخی معماری‌ شبیه به معماری دوران ساسانی دارد.

[caption id="attachment_219961" align="aligncenter" width="1080"]کاخ کیومرث داراب فرو ریخت - تخریب بافت تاریخی در فارس ریزش بخشی از کاخ کیومرث[/caption]

[caption id="attachment_219962" align="aligncenter" width="1080"]کاخ کیومرث داراب فرو ریخت - تخریب بافت تاریخی در فارس ریزش بخشی از کاخ کیومرث[/caption]

[caption id="attachment_219963" align="aligncenter" width="607"]کاخ کیومرث داراب فرو ریخت - تخریب بافت تاریخی در فارس ریزش بخشی از کاخ کیومرث[/caption]

[caption id="attachment_219964" align="aligncenter" width="607"]کاخ کیومرث داراب فرو ریخت - تخریب بافت تاریخی در فارس ریزش بخشی از کاخ کیومرث[/caption]

در روایت‌ها آمده این قصر را پسر اسفندیار ساخته و به کیومرث شهرت یافته است. معماری‌ای که در این بنا به کار رفته مشابه بناهای معروف دوره ساسانی از جمله کاخ بهران در شمال شهر داراب و کاخ ساسانیان در منطقه سروستان است.

ﻣﻌﻤﺎری این کاخ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺎق دﯾﺴﯽ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ و ﮔﭻ و ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷده است. اﯾﻦ ﮐﺎخ شامل ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺳﺎده‌ای نیز شده است.

[caption id="attachment_219965" align="aligncenter" width="1024"]کاخ کیومرث داراب فرو ریخت - تخریب بافت تاریخی در فارس کاخ کیومرث قبل از ریزش | عکس: عیسی فولادفر[/caption]

[caption id="attachment_219966" align="aligncenter" width="1024"]کاخ کیومرث داراب فرو ریخت - تخریب بافت تاریخی در فارس کاخ کیومرث قبل از ریزش، عکس: عیسی فولادفر[/caption]
کد خبر 219943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =