چمدان: پیدایش نوروز در میان کردها به داستان کاوه آهنگر و ضحاک برمی‌گردد که کاوه بر ضحاک پیروز شده و مردم به مناسبت این پیروزی با روشن کردن آتش به شادی و خوشی می‌پردازند.

جشن کردها در ایران - حشن نوروز کردها - جشن نوروز در کردستان - رقص زنان کرد - پایکوبی زنان کرد - حشن کردستان - نوروز کردستان

جشن کردها در ایران - حشن نوروز کردها - جشن نوروز در کردستان - رقص زنان کرد - پایکوبی زنان کرد - حشن کردستان - نوروز کردستان

جشن کردها در ایران - حشن نوروز کردها - جشن نوروز در کردستان - رقص زنان کرد - پایکوبی زنان کرد - حشن کردستان - نوروز کردستان

جشن کردها در ایران - حشن نوروز کردها - جشن نوروز در کردستان - رقص زنان کرد - پایکوبی زنان کرد - حشن کردستان - نوروز کردستان

جشن کردها در ایران - حشن نوروز کردها - جشن نوروز در کردستان - رقص زنان کرد - پایکوبی زنان کرد - حشن کردستان - نوروز کردستان

جشن کردها در ایران - حشن نوروز کردها - جشن نوروز در کردستان - رقص زنان کرد - پایکوبی زنان کرد - حشن کردستان - نوروز کردستان

جشن کردها در ایران - حشن نوروز کردها - جشن نوروز در کردستان - رقص زنان کرد - پایکوبی زنان کرد - حشن کردستان - نوروز کردستان

جشن کردها در ایران - حشن نوروز کردها - جشن نوروز در کردستان - رقص زنان کرد - پایکوبی زنان کرد - حشن کردستان - نوروز کردستان

جشن کردها در ایران - حشن نوروز کردها - جشن نوروز در کردستان - رقص زنان کرد - پایکوبی زنان کرد - حشن کردستان - نوروز کردستان

عکس‌ها: ایرنا
کد خبر 215410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =