چمدان: ارگ کریمخانی در شیراز مجموعه‌ای متعلق به دوره زند محل زندگی کریم خان زند در زمان پادشاهی او بر ایران است.


این ارگ بخش‌های مسکونی، نظامی، حمام و ... را شامل می‌شود.


این مجموعه از تزئینات معماری چشمگیری همانند گچ‌بری، نقاشی دیواری، مقرنس، ارسی و ... برخوردار است.

ارگ کریمخان در میدان شهرداری شیراز قرار دارد.

[caption id="attachment_213905" align="aligncenter" width="1000"] ارگ کریمخان | عکس: آیسان زرفام[/caption]

[caption id="attachment_213906" align="aligncenter" width="1000"] ارگ کریمخان | عکس: آیسان زرفام[/caption]
کد خبر 213902

برچسب‌ها