جدول آمار ورود گردشگران خارجی به ایران از 2013 تا 2017│ توریست‌ها چقدر در ایران خرج می‌کنند؟ | گردشگران اروپایی از همه وفادارتر هستند

چمدان: سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UNWTO) سپتامبر 2018 گزارش وضعیت گردشگری سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴ میلیون‌ و ۹۴۲ هزار نفر بود که این رقم با رشد منفی ۱٫۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۴ میلیون ‌و ۸۶۷ هزار نفر رسید و به‌ این‌ ترتیب، سال 2017 سهم ایران از گردشگری جهانی فقط ۱٫۵ درصد بوده است.

همچنین، درآمد حاصل از بخش گردشگری در سال ۲۰۱۶ در ایران برابر ۳ میلیارد و ۷۱۳ میلیون دلار بود و در شرایطی‌ که تمام کشورها داده‌های درآمد گردشگری بین‌المللی سال ۲۰۱۷ را ارائه کرده‌اند، اطلاعاتی درباره درآمد گردشگری ایران در سال ۲۰۱۷ در این گزارش وجود ندارد.

اکنون با به‌روزرسانی این گزارش در ژانویه 2019، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد جزییاتی از روند گردشگری ایران بین سال‌های 2013 تا 2017 اعلام کرده است.

با بررسی این جزییات به‌راحتی می‌توان رشد چشمگیر گردشگران بین‌المللی ورودی به کشورمان را در سال 2015 مشاهده کرد که علت آن می‌تواند امضای توافق هسته‌ای در این سال باشد.

جدول داده‌ها و شاخص‌های پایه گردشگری ایران بین سال‌های 2013 تا 2018داده‌های پایه واحدها 2013 2014 2015 2016 2017
کل گردشگران ورودی 4 میلیون‌ و 769 هزار 4 میلیون‌ و 968 هزار 5 میلیون‌ و 237 هزار 4 میلیون‌ و 942 هزار 4 میلیون‌ و 867 هزار
ورودی از آفریقا 17 هزار 19 هزار 22 هزار 14 هزار 14 هزار
ورودی از قاره آمریکا 7 هزار 9 هزار 11 هزار 13 هزار 12 هزار
ورودی از آسیای شرقی و اقیانوسیه 125 هزار 147 هزار 194 هزار 141 هزار 153هزار
اروپا یک‌ میلیون‌ و 780 هزار یک‌ میلیون‌ و 918 هزار یک‌ میلیون‌ و 964 هزار یک‌ میلیون‌ و 910 هزار یک‌ میلیون‌ و 903 هزار
جنوب‌آسیا 621 هزار 708 هزار 837 هزار 994 هزار یک‌ میلیون‌ و 117 هزار
ورودهای طبقه‌بندی‌نشده 242 هزار 184 هزار 136 هزار 167 هزار 139 هزار
ورود با اهداف شخصی ... ... ... 4 میلیون‌ و 926 هزار ...
ورود با اهداف کاری ... ... ... 16 هزار ...
ورود از مرز هوایی 1 میلیون‌ و 253 هزار 1 میلیون‌ و 518 هزار 1 میلیون‌ و 664 هزار 1 میلیون‌ و 616 هزار 1 میلیون‌ و 629 هزار
ورود از مرز آبی 28 هزار 29 هزار 26 هزار 28 هزار 28 هزار
ورود از مرز زمینی 3 میلیون‌ و 488 هزار 3 میلیون‌ و 420 هزار 3 میلیون‌ و 488 هزار 3 میلیون‌ و 488 هزار 3 میلیون‌ و 488 هزار
کل مخارج گردشگران ورودی میلیون‌ دلار آمریکا 3 میلیون‌ و 306 هزار 4 میلیون‌ و 197 هزار 4 میلیون‌ و 771 هزار 3 میلیون‌ و 914 هزار ...
کل گردشگران خروجی از ایران ... 7 میلیون‌ و 698 هزار 6 میلیون‌ و 620 هزار 9 میلیون‌ و 7 هزار 10 میلیون‌ و 543 هزار
کل مخارج گردشگران خروجی میلیون‌ دلار آمریکا 9 میلیون‌ و 464 هزار 10 میلیون‌ و 130 هزار 9 میلیون‌ و 658 هزار 9 میلیون‌ و 893 هزار ...

 

با نگاهی به داده‌های این جدول به‌راحتی می‌توان فهمید که نسبت به گردشگرانی که از مناطق آفریقا، قاره آمریکا (آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آمریکای شمالی)، جنوب‌آسیا، آسیای شرقی و اقیانوسیه بین سال‌های 2013 تا 2017 به کشورمان سفر کرده‌اند، گردشگران ورودی از اروپا به ایران بازدیدکننده‌های وفادارتری هستند و نرخ ورود آنها به کشور کمترین نوسان را درطول این پنج سال نشان می‌دهد.

[related-post id="32884"]

[related-post id="180891"]
کد خبر 204440

برچسب‌ها