چمدان: زمستان با همه زیبایی‌اش بر نیمکره شمالی زمین وارد شده و بیشتر نقاط این بخش از کره زمین را سفیدپوش کرده است. اروپا که به‌ دلیل جنگل‌ها و مراتع وسیع به قاره سبز معروف است با شروع فصل جدید جلوه‌ای دیگر گرفته است.

[caption id="attachment_198564" align="aligncenter" width="888"]فیلسور، سوییس فیلسور | سوییس[/caption]

[caption id="attachment_198558" align="aligncenter" width="750"]براسو، رومانی براسو | رومانی[/caption]

[caption id="attachment_198560" align="aligncenter" width="868"]بوداپست، مجارستان بوداپست | مجارستان[/caption]

[caption id="attachment_198565" align="aligncenter" width="1080"]مسجد سلطان احمد، استانبول، ترکیه مسجد سلطان احمد | استانبول - ترکیه[/caption]

[caption id="attachment_198562" align="aligncenter" width="907"]ترومسو، نروژ ترومسو | نروژ[/caption]

[caption id="attachment_198563" align="aligncenter" width="885"]رتنبورگ اُب در تاوبر، بایرن، آلمان رتنبورگ اُب در تاوبر | بایرن - آلمان[/caption]

[caption id="attachment_198561" align="aligncenter" width="908"]بونوال، اوورنی‌رون‌آلپ، فرانسه بونوال، اوورنی‌رون‌آلپ | فرانسه[/caption]

[caption id="attachment_198566" align="aligncenter" width="902"]بونوال، اوورنی‌رون‌آلپ، فرانسه مسکو│ روسیه[/caption]

[caption id="attachment_198567" align="aligncenter" width="901"]هالستات، اتریش هالستات | اتریش[/caption]

[caption id="attachment_198559" align="aligncenter" width="928"]برج بیگ‌بن، لندن، انگلیس برج بیگ‌بن | لندن - انگلیس[/caption]

[caption id="attachment_198557" align="aligncenter" width="903"]اورتیسی، تیرول جنوبی، ایتالیا اورتیسی | تیرول جنوبی - ایتالیا[/caption]

[related-post id="30416"]
کد خبر 198555

برچسب‌ها