چمدان:  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در کانال تلگرامی‌اش تصویری از نامه استعفای خود را منتشر کرد. تاریخ نامه استعفای او دهم شهریور ماه است.

عباس آخوندی در متن استعفایش به دو اختلاف و ناهماهنگی با رئیس جمهور اشاره کرده است:

1- به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم

2- در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی نداریم.

 

کد خبر 186441