چمدان :در بین قالیچه‌های تصویری، قالیچه‌های هوشنگ شاهی مقام خاصی دارند. داستان هوشنگ شاه از اولین داستان‌های شاهنامه فردوسی است و از همین طریق هم در بین مردم رواج پیدا کرده و به روی قالی آمده است.بنا به روایت این داستان، هوشنگ شاه موسس اولین سلسله پادشاهی در ایران است. در اوستا نام او هئوشنگه و لقبش پراداتا (پیشداد) است که به معنی قانونگذار است. در شاهنامه نیز، هوشنگ از پادشاهان پیشدادی است که پس از مرگ کیومرث، چهل سال حکومت کرد و انتقام پدر خویش (سیامک) را از دیوان گرفت. کاشف آتش، هوشنگ بود و جشن سده را او بنیاد کرد. داستان هوشنگ شاه با اصل و نسب ایرانیان و مهاجرت آنها نیز بستگی دارد، چرا که مهاجرت آریایی‌ها، در زمان این شاه صورت گرفته و لذا داستان هوشنگ در بسیاری از شاهنامه‌های مصور و هنر ایران و از جمله فرش ایران به وفور یافت می‌شود.

از طرفی تأکید هنر قاجار بر موضوعات مرسوم در هنر ایران باستان به منظور برابر نهادن اقتدار سیاسی شاهان قاجار با اقتدار سیاسی شاهان باستانی ایران و مشروعیت بخشیدن به قدرت حاکم بوده است.

شاهان قاجار با کشیدن این تصاویر می‌خواستند اعتبار سیاسی و فرهنگی خود را به جهان باستانی ایران گره زده و به تقویت مشروعیت حکومتی خود بپردازند تا بدین وسیله حکومت خود را همپایه و در ردیف حکومت‌های مقتدر تاریخ ایران قرار دهند. از این رو به گفته‌ای در اینجا شاهد نقش ناصرالدین شاه در میان نقوش باستانی هوشنگ شاهی هستیم.

عکس و متن: carpetofpersia
کد خبر 182235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =