بیانیه نخست کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران صادر شد

چمدان :  متن بیانیه نخست کمیته علمی معماری بومی ایکوموس به شرح زیر در اختیار چمدان قرار گرفت:

حوزه ی فرهنگی ایران به سبب برخورداری از تنوع اقلیمی و فرهنگی کم نظیر و داد و ستدهای پیوسته با فرهنگ ها و تمدن های همسایه و دوردست و نیز پیشینه ی طولانی و مستمر زیست در آن،از معماری بسیار منوع و ارزشمندی بهره مند شده است.فرآیند نامتوازن توسعه ،تغییرات اقلیمی شدید و پیامد های آن و حوادث و بلایای طبیعی و انسانی ،‌درکنار عوامل دیگری که باید شناسایی و تحلیل شوند ، به غفلت از این سرمایه ی عظیم فرهنگی ، تمدنی و عملی انجامیده که ناگزیر آسیب های جدی و حتی ننابودی وجوه و بخس هایی از میراث مهماری بومی ایران را در پی داشته است . با باور عمیق به نامطلوب بودن این رخداد ها و اعتقاد به لزوم همکااری برای تغییر ایت سیر ، جمعی از متخصصان و اعضای ایکوموس در خرداد سال 1396 پیشنهاد تاسیس کمیته ی علمی معماری بومی را به هیئت رئیسه ایکوموس ایران و طی مراحل لازم ، این کمیته در تیر سال 1397 رسما تشکیل و فعالیت های آن آغاز شد.بر اساس فرخوان منتشر شده و چشم انداز تدوین شده در وبگاه و شبکه های ارتباطی ایکوموس ایران ، متخصصان و علاقمندان بسیاری از سرتاسر کشور حماست خود را از شکل گیری این کمیته ابراز و آمادگی خود را برای همکاری با آن ، اعلام نمودند.هیئت موسسان کمیته از طریق رایزنی با هیئت اجاریی ایکوموس ایران،به تبیین مفهوم و معنی معماری بومی ، از جمله مطالعه ی واژه شناختی تطبیقی این مفهوم و شناخت رئوس مسائل آن در این حوزه تمدنی پرداخت و به موازات آن اقداماتی برای طراحی ساختار متناسب با این کمیته ، شناسیایی حوز های کلی بوم های ایران ، تعریف کار گرو های تخصصی و شناسایی و ارزیابی علایق علاقمندان به همکری با این کمیته در سطح کشور،انجام داد. در  این فرآیند ، کمیته از همکاری خود در آغاز کتابشناسی معماری بومی (ایران) و شناخت موسسات و نهادهای مرتبط با موضوع در ایران و جهان،و نیز برگزاری کارگاه و جلسات موردی بهره برد.

اینک در نخستین نشست اعضا و همکاران این کمسته در مخل دفتر موسسه ی فرهنگی ایکوموس ایران،حاضران ضمن باور به این که لازم است از فرصت پدی آمده ناشی از تاسیس این کمیته ی علمی بهترنی استفاد هی ممکن به عمل آیذ،با ابراز نگرانی از فرآیند فزانید هی شتابان فراموشی و تخریب اندیشه و آثار معماری بومی بی بدیل ایران تهدید و تخریب ارزشهای فوق تصور گوناگون آن با اقدامات غیر سازنده و مخرب ، متعهد می‌گردند از طریق یاری به کمیته ی علمی معماری بومی و کمک به آغاز شکل گیری جریانی عالمانه در حوزه‌ی عمومی و تخصصی ، به ویژه آگاهی بخشی به عموم مردم ، تمام همت و تلاش خود را به کار گیرند تا بر اساس گسترش و تعمیق شناخت و معرفت به این مهم ، زمینه های اجتماعی حفاظت و بهره مندی صحیح از آن و نیز تداوم نتایج تجربه معماری بومی ایران ، در آینده ، مقدور گردد.

حاضران و کمیته ی علمی انتظار دارند مسئولان حاکمیت و دولت ضمن توجه به مسئولیت خود در این زمینه ، از این فرصت بهره‌مند شوند و امیدوارند ایکوموس جهانی با درک و شناخت این ظرفیت مردم نهاد ، امکانات و حمایت خود را در توسعه کیفی وهمراهی با این کمیته به کارگیرد . همچنین حاضران آمادگی خود را برای بسط خوشه های همکار درنواحی مختلف ایران و نیز مشارکت در اقدمات مشابه فرهنگ مشترک منطقه ای و جهانی در حد توان ابراز می دارند.

تهران،پانزدهم شهریور 1397 خورشیدی

[caption id="attachment_180490" align="aligncenter" width="1100"] ایکوموس ایران کمیته معماری بومی را تشکیل داد.[/caption]

 


 
کد خبر 180487

برچسب‌ها